Lietošanas Noteikumi

Interneta vietnes www.milkyzoo.lv vispārīgie lietošanas noteikumi

1. Pirms uzsākat lietot SIA „Milkyzoo” (turpmāk – sabiedrība), reģ. Nr. 40103954758, juridiskā adrese – Stiebru iela 8 - 41, Rīga, LV - 1015 uzturēto interneta vietni www.milkyzoo.lv (turpmāk – interneta vietne), lūdzam iepazīties ar interneta vietnes www.milkyzoo.lv lietošanas noteikumiem (turpmāk – noteikumi).
2. Ar interneta vietni tiek saprasta SIA „Milkyzoo” izveidotā un uzturētā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.milkyzoo.lv, ar visu tajā norādīto informāciju un materiāliem.
3. Apmeklējot interneta vietni vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrītiet šiem noteikumiem. SIA „Milkyzoo” patur tiesības jebkurā brīdī mainīt šos noteikumus, kā arī interneta vietnes saturu tādēļ katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt šos noteikumus.
4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.
5. Interneta vietnē ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes lietotājiem.
6. Interneta vietnes lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. 6. Sabiedrībai ir tiesības jebkurā brīdī pēc saviem ieskaitiem mainīt interneta vietnē norādītās cenas, kā arī piedāvāto produktu/pakalpojumu klāstu. Visas cenas tiek norādītas, ieskaitot pievienotās vērtības nodokli 21%. Preču piegādes pakalpojuma izmaksas nav iekļautas norādītajā preces cenā.
7. Par pasūtīto preci iespējams norēķināties un par izvēlēto piegādes pakalpojumu iespējams norēķināties, izmantojot bankas pārskaitījumu, veicot apmaksu ar maksājuma karti vai arī skaidrā naudā pie preces saņemšanas, ja izvēlētais preces saņemšanas veids atbalsta šādu norēķināšanās kārtību.
8. Lai kļūtu par interneta vietnes reģistrēto lietotāju, ir jāveic reģistrācija interneta vietnē, turklāt jebkurš interneta vietnes apmeklētājs apņemas norādīt pareizu informāciju.
9. Katram reģistrētam interneta vietnes lietotājam ir pienākums neizpaust savus piekļuves datus citām personām. Ja interneta vietnē tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu, tad tiek uzskatīts, ka šīs darbības ir veicis pats reģistrētais lietotājs. Katram reģistrētam lietotājam ir pienākums ar lielu rūpību glabāt savus piekļuves datus.
10. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt paziņojumus no sabiedrības.
11. Sabiedrība nav atbildīga, ja kādam interneta vietnes lietotājam ir radušies izdevumi vai zaudējumi, lietojot interneta vietni.
12. Gadījumos, ja interneta vietnes lietotājam ir neskaidrības par interneta vietnē ievietotajiem produktiem, pakalpojumiem vai citiem saistītiem jautājumiem, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes kontaktpersonu.


 Interneta vietnē piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

13. Interneta vietnes lietotājam vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar norādīto kārtību un citiem noteikumiem, kuri norādīti interneta vietnē.
14. Kategoriski aizliegts izmantot interneta vietnē ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Sabiedrībai ir tiesības apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes lietošanas noteikumiem.
15. Ja nepieciešams izmainīt pasūtījumu, kad tas jau ir veikts, lūdzam sazināties ar SIA „Milkyzoo” pārstāvjiem, rakstot e-pastu uz info@milkyzoo.lv no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai, zvanot no pasūtījumā norādītā telefona numura uz tālruņiem: +371 28 944 844.
16. Sabiedrībai, konstatējot interneta vietnē www.milkyzoo.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš vai var ciest viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.
17. Aizliegts izmantot interneta vietnē ievietoto informāciju, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē iekļauto bildi, tekstu, zīmolu vai logotipu. Aizliegts kopēt, mainīt vai padarīt nesaprotamus paziņojumus, kas redzami interneta vietnē vai tiek sniegti ar interneta vietnes starpniecību.
18. Interneta vietnē tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir sabiedrības īpašums.
19. Sabiedrība ir tiesīga nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi vai telefona numuru ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti. Sabiedrība ir tiesīga nosūtīt informāciju par www.milkyzoo.lv un SIA "Milkyzoo" sadarbības partneru jaunumiem, akcijām un atlaidēm.


 Interneta vietnē norādīto datu izmantošana.

20. Norādot savu e-pasta adresi un telefona numuru, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.
21. Lietojot interneta vietni, piekrītat, ka sabiedrība vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.milkyzoo.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj uzskaitīt:

 • www.milkyzoo.lv kopējo apmeklējumu skaitu,
 • katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,
 • www.milkyzoo.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,
 • IP adreses,
 • citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūks, kā arī lai kontrolētu interneta vietnes izmantošanu un uzlabotu lietotāju drošību.

22. Interneta vietnē apkopotos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos sabiedrība ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem, ņemot vērā nosacījumu, ka šajā procesā netiek atklāti dati, kas ļautu identificēt personu t.sk. vārds, uzvārds, mājas adrese, e-pasta adrese, tālruņa numurs.
23. Sabiedrība nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes lietotājs paliks anonīms.
24. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē, kļūst par sabiedrības īpašumu, kurus sabiedrība ir tiesīga izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.
25. Lūdzu, ievērojiet, ka apmeklējot vai nosūtot jebkādu informāciju uz interneta vietni, jūs piekrītat, ka šos datus var izmantot iepriekš minētajos nolūkos.


 Interneta vietnes privātuma un autortiesību aizsardzība.

26. Uzsākot preces pasūtīšanu vai reģistrāciju interneta vietnē, piekrītat, ka interneta vietnē ievadītos datus, sabiedrība var izmantot saskaņā ar iepriekš norādītajiem interneta vietnes lietošanas noteikumiem.
27. Uzsākot preces pasūtīšanu vai reģistrāciju interneta vietnē, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat preču piegādes nosacījumiem.
28. Uzsākot preces pasūtīšanu vai reģistrāciju interneta vietnē, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.
29. Uzsākot preces pasūtīšanu vai reģistrāciju interneta vietnē, sazinoties ar sabiedrības vai tās vārdā pārstāvēto personu, telefoniski, rakstiski čatā interneta vietnē, e-pastā vai sociālajos tīklos, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat ar interneta vietnes lietošanas noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi.


 Par interneta vietnes lietošanas noteikumiem.

30. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.
31. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni pieder tikai un vienīgi SIA „Milkyzoo”. Pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, un ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas rodas vai varētu rasties SIA „Milkyzoo” un trešajām personām.
32. Sabiedrības kontaktinformācija norādīta interneta vietnes sadaļā „Kontakti”.


 Preču piegādes noteikumi

33. Plānotais preces piegādes termiņš ir 2 darba dienas, bet atsevišķos gadījumos piegādes termiņš var ilgt līdz 4 darba dienām Piegādes termiņš ietver arī pasūtījuma komplektāciju, preces piegādi Latvijā - tieši klientam. Piegāde tiek nodrošināta tikai Latvijas teritorijā.
34. Gadījumā, ja nav iespējams piegādāt preci noteiktajā termiņā interneta vietnes pārstāvji apņemas paziņot par piegādes laika izmaiņām pa kontakta tālruņa numuru vai elektroniskā pasta adresi.
35. Prece tiek nodota klientam uz pavaddokumentu pamata. Pirms preces pieņemšanas un preces saņemšanas apstiprināšanas ar savu parakstu uz pavaddokumentiem, iesakām uzmanīgi aplūkot preces iesaiņojumu. Parakstot pavaddokumentus, klients apstiprina, ka preces saņemšanas brīdī iesaiņojums nav bojāts vai ir apmierinošā stāvoklī (prece nav bojāta). Preci bojātā iesaiņojumā (gadījumā, ja redzams, ka zem iesaiņojuma prece ir bojāta vai ir šaubas par to) iesakām atdot atpakaļ kurjeram un par šo problēmu paziņot uz elektroniskā pasta adresi. Izmantojot pakomātu pakalpojumus, par bojātu preci jāziņo uz interneta vietnes elektroniskā pasta adresi 2 darba dienu laikā. 
36. Ja pasūtīto preci pircējs apmaksā un saņem sabiedrības birojā vai veikalā, tiek izsniegti šādi preces iegādi (turpmāk arī - darījums) apliecinoši dokumenti:

 • Kases čeks vai reģistrēta stingrās uzskaite kvīts;
 • Preču pavadzīme;
 • Garantijas talons (ja tāds nepieciešams).

37. Gadījumos, kad pasūtītā prece tiek piegādāta pircēja norādītajā adresē, pirkumu apliecinošs dokuments ir preču pavadzīme, kas tiek nosūtīta uz attiecīgās preces pasūtījumā norādīto e-pastu.
38. Uz preces pasūtījumā norādīto e-pastu tiek nosūtīts arī garantijas talons precēm, kurām tas ir nepieciešams.
39. Uz pirkumu apliecinoša dokumenta jeb preces pavadzīmes tiek norādīta atbildīgā par pasūtījuma komplektēšanu un nosūtīšanas dokumenta sastādīšanu persona. Uz dokumenta norādītā atbildīgās personas vārda un uzvārda esamība ir līdzvērtīga minētās personas parakstam saskaņā ar “SIA “Milkyzoo” dokumentu parakstīšanas noteikumiem.
40. Faktu, ka pircējs ir saņēmis preci, apliecina:

 • Saņemot preci sabiedrības birojā vai veikalā – pircēja paraksts uz dokumenta;
 • Saņemot preci ar standarta piegādi vai izņemot to pasta sūtījumu izņemšanas punktos – pircēja paraksts uz kurjera/pasūtījuma izsniedzēja termināla vai pavadzīmes;
 • Saņemot preci pakomātos – pircēja pašrocīga koda ievadīšana preces pasūtījuma izņemšanai.

41. Ja preces saņemšana ir apstiprināta ar kādu no iepriekšējā punktā aprakstītajām metodēm, pretenzijas par nesaņemtu pasūtījumu netiek pieņemtas.


 Pasūtījuma anulēšana un preces atgriešana

42. Interneta vietne patur sev tiesības anulēt pasūtījumu gadījumā, ja:

 • Sabiedrībai, konstatē interneta vietnē www.milkyzoo.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos un klients vēl nav veicis apmaksu par konkrēto preci;
 • Pasūtījums (distances līgums) noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem;
 • Pasūtītā prece nav pieejama.

43. Klients var atteikties no pasūtījuma saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likumu (PTAL) un reglamentējošiem Ministru Kabineta Noteikumiem Nr.255 "Noteikumi par distances līgumu", kas nosaka, ka klientam ir tiesības atkāpties no distances līguma 14 kalendāro dienu laikā un atdot interneta veikalā iegādāto preci atpakaļ sabiedrībai. PTAL 12. panta 6. daļa nosaka, ka atsakoties no pirkuma Distances līguma gadījumā "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Lūdzam saglabāt preces oriģinālo iepakojumu, lai realizējot atteikuma tiesības, prece netiktu ārēji mehāniski bojāta. 
44. Interneta vietnes pārstāvis neizbrauc pie klienta, lai veiktu preču apmaiņu vai atgriešanu. Klientam pašam ir jānodrošina preces atgriešana sabiedrībai, un jāsedz ar to saistītās izmaksas.
45. Ja klients izmanto atteikuma tiesības, un prece ir piegādāta, izmantojot piegādes iespējas, kas nosaka atsevišķu maksu par piegādi, nevis izvēlējies to saņemt interneta vietnes birojā, sabiedrībai nav pienākums atmaksāt izdevumus par preces piegādi.
46. Sabiedrība saglabā tiesības atteikties pieņemt preci, kura ir bojāta, nav pilnā komplektācijā, t.sk. ja dzīvnieku pārtikas iepakojums ir atvērts. Lai vienoties par preces atgriešanu, lūdzam aizpildīt sazināties ar mums pa e-pastu: info@milkyzoo.lv norādot pasūtījuma numuru un datumu.


 Garantijas noteikumi

47. Klients ir tiesīgs pieteikt prasījumu sabiedrībai par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem divu gadu laikā no preces iegādes vai pakalpojuma saņemšanas dienas. Klients iesniedz prasījuma pieteikumu sabiedrībai divu mēnešu laikā no dienas, kad atklājis preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem. Par preces iegādes dienu uzskatāma diena, kad klients pieņēmis attiecīgo preci.
48. Par preces kvalitāti saņemtās pretenzijas tiks risinātas saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma (PTAL) normām, atbilstoši reglamentējošajiem Ministru kabineta noteikumiem Nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu” prasībām (MK Noteikumi Nr.631).
49. Klients ir tiesīgs atgriezt preci gadījumā, ja tiek konstatēti ražotāja defekti, piegādājot preci uz interneta vietnes norādīto adresi Rīgā. Šajā gadījumā interneta vietnes pārstāvis neizbrauc pie klienta, lai veiktu preču apmaiņu vai atgriešanu.
50. Ja tiek konstatēts ražotāja defekts, tad klients ir tiesīgs pieprasīt preces remontu vai maiņu. Ja preces remonts nav iespējams vai tas nav lietderīgs, klientam ir tiesības pieprasīt preces aizstāšanu. Klients ir tiesīgs pieprasīt naudas atgriešanu, ja preces aizstāšana nevar tikt veikta saprātīgā laika posmā.
51. Ja klients atklāj, ka iegādātajai precei ir defekts, lai prece tiktu atgriezta, klientam ir jārīkojas sekojoši:

 • Jāiesniedz pirkuma apliecinošs dokuments (rēķins, čeks, kvīts par preces pirkumu).
 • Uz elektroniskā pasta adresi vai interneta vietnes adresē jāiesniedz iesniegums, norādot konstatēto defektu un rēķina/pasūtījuma numuru.
 • Ja iespējams, iesniegumam jāpievieno fotogrāfijas, kurās ir skaidri redzams atklātais preces defekts.

52. Sekojošos gadījumos sabiedrība neuzņemas atbildību un neatlīdzina par bojāto preci:

 • Preces bojājumi radušies klienta vainas dēļ;
 • Preces defekti radušies tās izmantošanas neparedzētiem mērķiem rezultātā;
 • Precei ir dabisks nodilums pie parastas izmantošanas.